Realizace v architektuře:

1988
KULTURNÍ DŮM

Uherské Hradiště - obrazová výzdoba

1989
HOTEL PRAHA

Ulanbátar, Mongolsko - obrazová výzdoba

1990
HOTEL PALACE

Praha - obrazová výzdoba

1993
HOTEL FORUM

Praha - obrazová výzdoba

2004
PACHTUV PALACE

Praha - obrazová výzdoba

2005
HOTEL ZVON

České Budějovice - obrazová výzdoba

2006
HOTEL RENAISSANCE

Praha - obrazová výzdoba

2009
HOTEL SAVANNAH

Hatě, Znojmo - obrazová výzdoba

2013
KAPLIČKA V ŘÍČANECH-KUŘÍ

Bezúplatně navrhl, prováděl a řídil její celkovou architektonicko-výtvarnou rekonstrukci

2015
ZŠ KUNOVICE

"Parašutista plk. Jan Hrubý" - pietní deska.
Autor daroval městu Kunovice.

2016
VSTUPNÍ PORTÁL, KUNOVICE

2 vitrážové obrazy, vstupní portál hřbitova v Kunovicích

portret2.jpg, 72kB