Pavel Vavrys - 2 vitrážové obrazy, vstupní portál hřbitova v Kunovicích 2016